2

Sikkerhetsspørsmål for bil klasse B, del 2.

Kontroller mønsterdybden på begge bakhjul.

Hva er risikoen ved å kjøre med for liten mønsterdybde?

Finn frem refleksvesten.

Hvor vil du plassere varseltrekanten om det blir aktuelt å bruke denne?

Hva er riktig lufttrykk i forhjula på denne bilen?

Kontroller at lufttrykket er riktig i forhjula.

Kontroller om begge forhjulene på denne bilen har nok mønsterdybde.

Hva er kravet til mønsterdybde på vinterdekk og sommerdekk?

Hva er riktig dekkdimensjon for denne bilen?

Kontroller at forhjula på bilen har riktig dimensjon.