4

Sikkerhetsspørsmål for bil klasse B, del 4.

Hvilke ulemper kan det ha at tåkelyset blir brukt feil?

Kontroller at parkeringslys, baklys og skiltlys virker.

I hvilke situasjoner er det viktig at parkeringslyset er i orden?

Kontroller at bremsekraftforsterkeren virker.

Er det forsvarlig å kjøre hvis denne ikke virker? Begrunn svaret!

Kontroller bremsevæskenivået.

Hva vil du gjøre dersom bremsevæskenivået er for lavt?

Kontroller om bremsene har skjevtrekk (når du prøvebremser).

Hva kan være årsak til skjevtrekk?

Kontroller at varsellampa for to-krets bremsesystemet virker.

Hva vil du gjøre om lampa begynner å lyse under kjøring?

Kontroller at varsellampe for ABS­‐bremsene virker.