7

Sikkerhetsspørsmål for bil klasse B, del 7.

Hva er risikoen ved å bruke bilbelte med slappe ruller?

Finn frem og monter varseltrekanten.

Hvor langt bør du gå fra bilen før du setter den opp?

Sett på nødsignallyset.

Hvilke lys må ikke stå på sammen med nødsignallyset? Begrunn svaret!

Kontroller at varsellampen for kollisjonsputen virker.

Har det noen betydning for hvilke passasjerer du plasserer i forsetet at bilen har kollisjonsputer? Begrunn svaret! 3. Begrunn

Kontroller motoroljenivået.

Vis påfyllingsstedet for motorolje.