6

Sikkerhetsspørsmål for bil klasse B, del 6.

Vis hvordan du vil fjerne dogg og is fra speilene.

Kontroller om bilen er retningsstabil når du prøvekjører.

Hva kan være årsaken til at bilen trekker til en av sidene.

Kontroller at batteriet sitter fast.

Hva er risikoen ved å kjøre med løst batteri?

Kontroller at (lyd) hornet virker.

Kontroller at lyshornet virker.

Kontroller at vindusspyleren virker.

Vis påfyllingssted for spylervæske.

Kontroller alle bilbeltene.